DNA TESTY  PŮVODU

GPS test je revoluční genealogický test který je schopný vystopovat 1000 let zpět váš původ až k místu odkud vaši předci pocházeli. Zároveň tento test velmi přesně mapuje migraci DNA vašich předků v rámci zemí a regionů. 

GPS Origins - Asian Edition test je schopný zmapovat až 2000 let zpět migraci DNA vašich předků v rámci asijského kontinentu. Test detekuje 17 asijských genofondů a stovky specifických populací v Asii.

GPS Origins - African Edition test je schopný zmapovat až 2000 let zpět migraci DNA vašich předků v rámci afrického kontinentu. Test detekuje 11 afrických genofondů a stovky specifických populací v Africe.

DNA TRIBES® test

Genetický test DNA Tribes podává informaci o regionech a žijících populacích ve kterých se nejčastěji vykytuje váš genetický profil. Výsledek testu DNA obsahuje genetický profil a MLI porovnání v rámci populací.

Test otcovské linie

Testy DNA Origins detekují haplotypy původu a migrace vašich předků po otcovské linii. Na základě analýzy haplotypu náš test DNA určí vaše genetické příbuzné.

Test mateřské linie

Testy DNA Origins detekují haplotypy původu a migrace vašich předků po mateřské linii. Na základě analýzy haplotypu náš test DNA určí vaše genetické příbuzné.

Evropský původ

Tento test je zaměřen pouze na evropský genetický původ a detekuje váš původ v rámci Evropy a evropských států. Výsledek EURO Plus obsahuje váš DNA profil, CODIS markery a certifikát.

Židovský původ I

Tento test DNA využívá k potvrzení židovského původu 16 standardních STR markerů (genetických znaků). Test je schopný určit zda zděděné znaky pocházejí od jednoho nebo obou rodičů. 

Židovský původ II

Tento test DNA detekuje židovské a nežidovské genetické znaky a tak vám umožní získat informaci nejen o vašem židovském původu, ale i vašich předcích nežidovského původu, jejich etnika a země původu.  

Naše revoluční DNA testy původu analyzují až 800 000 znaků k potvrzení vašeho DNA původu

Testy původu jsou prováděny ze vzorku získaného výtěrem ústní dutiny (tzv. bukální stěr) pomocí sterilných aplikátorů, které po objednání testu obdržíte. Naše testy neurčují pouze etnický původ, haplotyp nebo kontinent z kterého vaši předci pochází, ale i klanový mix (směs konkrétních národností) a dokonce jsou schopné vystopovat váš DNA prapůvod až 1000 let nazpět k prvnímu městu či vesnici odkud vy a vaši předci pocházejí.

Pokud vás zajímá váš původ, který ne vždy musí odpovídat vašemu vzhledu, kontaktujte naše odborníky kteří vám pomohou vybrat nejvhodnější test pro vaši situaci a vysvětlí celý postup.

Copyright © 2017-2018 DNA Diagnostické Centrum s.r.o., DNA testy původu, genetický původ, etnický původ, DNA test předků