DNA  TESTY ORIGINS

DNA Tribes® je specializovaný genealogický test analyzující genetickou příbuznost zahrnující geografickou populační analýzu a porovnání testovaného jedince se současnými populacemi a regiony. DNA Tribes® technologie byla vyvinuta Dr. Eduardasem Valaitisem a podává informaci o výskytu autosomálního STR DNA profilu testovaného jedince v různých regionech světa.

  1. DNA Tribes® využívá databázy s informacemi více jak 1200 populací světa

  2. Jednoduchý a bezbolestný odběr vzorků bukální sliznice pomocí sterilních aplikátorů

  3. Akreditovaná laboratoř, ochrana osobních informací, kvalifikovaný personál

  4. Vaše DNA není odeslána do cizí laboratoře


Obsah balení:
Podrobný návod
Ústní aplikátory pro odběr bukálních vzorků

Přepravní kapsa k odeslání vzorků
 
Výsledky:
Během 3-4 týdnů

VÝSLEDKY TESTU DNA TRIBES®

 

DNA Tribes® je genealogický test, který analyzuje vaši autozomální DNA. Tato část vaší DNA je zděděna od předků obou vašich rodičů. Váš výsledek ukáže, v rámci které jednotlivé populace a oblasti DNA Tribes® World se váš profil DNA nejčastěji nachází. S databází více než 1200 populací Afriky, Asie, Tichomoří, Evropy, Středního východu, Ameriky a jižní Asie. Genetická podobnost vaší DNA s těmito populacemi vypovídá nejen o vašich novodobých předcích, ale může také odhalit stopy genetických příměsí populací z dávnějších dob, díky společnému původu a migraci.

JAK TO FUNGUJE?

 

Několik desetiletí vědci vědí, že v lidském druhu existuje geografická variace. Lidé na celém světě sdílejí s jejich sousedy genetické vlastnosti, které je odlišují od národů žijících dál. Vědci však také vědí, že několik jednoduchých rasových kategorií je nedostatečné k popsání genetické rozmanitosti  současné populace. Navíc vědci zdokumentovali, že
genetické variace uvnitř etnických skupin nebo ras překračují rozdíly mezi těmito skupinami. Komplexní empirická realita světových populací, které se překrývají a zároveň odlišují, navádí k otázce: jak objektivně popsat genetickou strukturu lidstva a jak smysluplně geneticky definovat jednotlivce v rámci populace?

 

DNA Tribes® poskytuje novou odpověď na tuto otázku tím, že popisuje svět ne jako velku šachovnice rasových divizí, ale jako složitou mozaiku překrývajícího se světa regionů.


Tradiční antropologie klasifikovala čtyři rasy, které odpovídaly čtyřem hlavním kontinentům: africký, evropský, asijský a americký. Tento jednoduchý systém klasifikace pochází z 18. století (taxonomista Carolus Linnaeus) a je stále běžně používán při popisu etnických skupin a jednotlivců. Využitím molekulární DNA jako mnohem objektivnějšího způsobu definování a mapování lidských populací, dnes vědci vědí, že ačkoliv exitují mezi-populační rozdíly, tradičně definované rasové skupiny neexistují jako exkluzivní či čisté genetické jednotky.
 

Pokud vás zajímá vaše genetická identita v kontextu regionálního a etnického mixu, objednejte test DNA Tribes®.

DNA Tribes® Digest publikace

 

Články se zabývají tématy souvisejícími s genetickou strukturou světa

DNA Tribes Digest for October 1, 2012: Genetic Links in Eastern Europe (STR and SNP) (PDF, 2,509KB)

This month feature article explores genetic links in Eastern Europe based on both autosomal STR and SNP data. The historical background emphasizes the possible role of Copper Age and Bronze Age agricultural expansions in shaping Eastern European genetic structure. In particular, the analysis highlights periods of early population growth based on farming and pastoralism, as well as migrations and dispersals during periods of climate change.

DNA Tribes Digest for March 31, 2011: An Updated Analysis of the Germanic Sub-Region (PDF, 2,509KB)

This month’s feature article will update our analysis of the Germanic sub-region based on more detailed sub-regional divisions in Europe.

 

DNA Tribes Digest for July 30, 2010: Romani Links to Europe and South Asia (PDF, 2,509KB)

This issue’s feature will explore genetic relationships between Romani (also known as European Gypsies) and other populations of Europe and Asia

DNA Tribes Digest for January 1, 2012: Last of the Amarna Pharaohs: King Tut and His Relatives (PDF, 2,509KB)

This month’s article features an analysis of several mummies, including the famous King Tut and his relatives. These individuals lived in a unique time more than three thousand years ago: the “Amarna period,” which has left a vivid archaeological record of life in pharaonic Egypt.

 
 
 

Copyright © 2017-2018 DNA Diagnostické Centrum s.r.o., DNA testy původu, genetický původ, etnický původ, DNA test předků